Opolski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

 Biuletyn Informacji Publicznej

Chcesz wziąć kredyt, a nie posiadasz wymaganych przez bank zabezpieczeń?

Poręczymy za Ciebie!

Witamy w Opolskim Regionalnym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

Europejska Platforma Ratingowa

Uprzejmie informujemy, że Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) uruchomił od 1 grudnia b.r. Europejską Platformę Ratingową (ERP). Jest to serwis internetowy prowadzony przez ESMA zawierający bazę danych aktualnych i historycznych ratingów publicznych (oraz raportów i komunikatów ratingowych) nadawanych przez wszystkie agencje ratingowe zarejestrowane w Unii Europejskiej i podlegające nadzorowi ESMA. 
Dostęp do ratingów na Europejskiej Platformie Ratingowej jest bezpłatny i nie wymaga rejestracji:
 
 
Na ERP publikowane są również ratingi publiczne nadane przez agencję ratingową EuroRating. Możecie tam Państwo sprawdzić rating nadany Opolskiemu Regionalnemu Funduszowi Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Opolu.
 
Pod w/w linkiem rating Funduszu wyszukać można na dwa sposoby:
 
1) po nazwie podmiotu (pole: "Keyword search" lub "Rated entity/issuer name") - wpisując dokładnie następujący tekst: Opolski Regionalny Fundusz Poreczen Kredytowych Sp. z o.o.
 
2) po numerze NIP (pole: "Keyword search" lub "National fiscal code") - wpisując numer NIP spółki: 7542697254

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
“inwestujemy w Twoją przyszłość”