Opolski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

 Biuletyn Informacji Publicznej

Chcesz wziąć kredyt, a nie posiadasz wymaganych przez bank zabezpieczeń?

Poręczymy za Ciebie!

Witamy w Opolskim Regionalnym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

Poręczenia kredytowe

Firmy, które poszukują zabezpieczeń do kredytów i pożyczek związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, mogą korzystać z poręczeń Funduszu w bankach i innych instytucjach finansowych współpracujących z ORFPK Sp. z o.o.

Udzielamy poręczeń standardowych, stanowiących zabezpieczenie kredytów i pożyczek obrotowych i inwestycyjnych.

Udzielamy poręczeń bezpłatnych w ramach pomocy de minimis do kredytów i pożyczek przeznaczonych na cele rozwojowe.

Potrzebujesz wyjaśnień? Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
“inwestujemy w Twoją przyszłość”