Opolski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

 Biuletyn Informacji Publicznej

Chcesz wziąć kredyt, a nie posiadasz wymaganych przez bank zabezpieczeń?

Poręczymy za Ciebie!

Witamy w Opolskim Regionalnym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

O funduszu

Opolski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. powstał w 2001r.

Naszym celem jest wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na terenie województwa opolskiego poprzez ułatwienie im dostępu do kapitału oferowanego przez banki i inne instytucje finansowe.

Prowadzimy działalność poręczycielską. Udzielamy poręczeń mikro, małym i średnim przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą we wszystkich sektorach gospodarki na terenie województwa opolskiego. Poręczamy pożyczki oraz kredyty obrotowe jak i inwestycyjne, w tym kredyty przeznaczane na inwestycje finansowane z udziałem środków unijnych.

Pomagamy w wyborze odpowiedniego banku lub innej instytucji finansowej, która sfinansuje potrzeby firmy. Wspieramy również przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą (start-up) w uzyskaniu finansowania i jego poręczenia.

Działalność poręczeniowa ORFPK Sp. z o.o. prowadzona jest z wykorzystaniem kapitałów własnych oraz środków pochodzących z funduszy unijnych. Współpracujemy z bankami, funduszami pożyczkowymi oraz firmami leasingowymi. Zachęcamy do zapoznania się z instytucjami finansowymi, z którymi współpracujemy, i w których dostępne są poręczenia ORFPK Sp. z o.o.  

Kapitał poręczeniowy Funduszu, stanowiący wartość środków finansowych przeznaczonych na udzielanie poręczeń (pochodzący z kapitałów własnych oraz innych źródeł wsparcia finansowego) na dzień 31.12.2023 r. wynosi 11.805.395 zł.

                                                                                                     

           

 

Potrzebujesz wyjaśnień? Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
“inwestujemy w Twoją przyszłość”