Opolski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

 Biuletyn Informacji Publicznej

Chcesz wziąć kredyt, a nie posiadasz wymaganych przez bank zabezpieczeń?

Poręczymy za Ciebie!

Witamy w Opolskim Regionalnym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

Poręczenia leasingowe

Poręczenia leasingowe udzielane są przez ORFPK Sp. z o.o. za transakcje leasingowe, udzielane przez:

w oparciu o umowę współpracy z firmami leasingowymi.

Korzyści dla firmy:

  • zwiększona dostępność finansowania,
  • zmniejszenie wysokości opłaty wstępnej,
  • możliwość finansowania specjalistycznego sprzętu trudnozbywalnego (specjalistyczne, maszyny i urządzenia, linie technologiczne).

Warunki ubiegania się o poręczenie

O poręczenie może ubiegać się firma, która:

Warunki poręczenia:

  • wysokość poręczenia – do 80% wartości finansowania
  • maksymalna kwota jednostkowego poręczenia – 500 000 zł
  • maksymalne, łączne zaangażowane w jeden podmiot – 500 000 zł
  • maksymalny okres poręczenia – 66 miesięcy
  • zabezpieczenie poręczenia – standardowo weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Wnioskodawcę. W przypadku poręczeń o wyższym stopniu ryzyka, Fundusz może wymagać ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia.

Wymagane dokumenty:

Firma ubiegająca się o poręczenie leasingu składa wniosek w Instytucji finansującej.

Potrzebujesz wyjaśnień? Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!

 

Załączniki do pobrania: 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
“inwestujemy w Twoją przyszłość”