Opolski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

 Biuletyn Informacji Publicznej

Chcesz wziąć kredyt, a nie posiadasz wymaganych przez bank zabezpieczeń?

Poręczymy za Ciebie!

Witamy w Opolskim Regionalnym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

Poręczenia za „0” zł

Opolski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. oferuje bezpłatne poręczenia w ramach pomocy de minimis do kredytów i pożyczek przeznaczonych na cele rozwojowe.

Korzyści dla firmy:

  • Możliwość uzyskania kredytu lub pożyczki przy niewystarczających własnych zabezpieczeniach spłaty zobowiązania,
  • Zwiększenie wiarygodności kredytowej,
  • Brak kosztów z tytułu uzyskania poręczenia.

Oferta preferencyjnych poręczeń z opłatą za „0” zł realizowana jest w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Warunki ubiegania się o poręczenie:

O poręczenie może ubiegać się firma, która:

Warunki poręczenia:

  • wysokość poręczenia – do 70% wartości kredytu/pożyczki,
  • maksymalna kwota jednostkowego poręczenia – 500 000 zł,
  • maksymalne, łączne zaangażowane w jeden podmiot – 500 000 zł,
  • maksymalny okres poręczenia – 63 miesiące,
  • zabezpieczenie poręczenia – standardowo weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Wnioskodawcę. W przypadku poręczeń o wyższym stopniu ryzyka fundusz może wymagać ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia.

Wymagane dokumenty: 

  • wniosek o udzielenie poręczenia wraz z załącznikami,
  • dokumentacja kredytowa lub pożyczkowa przekazywana do Funduszu przez Instytucję Finansującą na podstawie pisemnej zgody  przedsiębiorcy.

Fundusz może wystąpić o udostępnienie dodatkowych dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia Wniosku.

Potrzebujesz wyjaśnień? Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
“inwestujemy w Twoją przyszłość”