Opolski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

 Biuletyn Informacji Publicznej

Chcesz wziąć kredyt, a nie posiadasz wymaganych przez bank zabezpieczeń?

Poręczymy za Ciebie!

Witamy w Opolskim Regionalnym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

Poręczenia standardowe

Poręczenia standardowe stanowią zabezpieczenie kredytów oraz pożyczek obrotowych i inwestycyjnych przeznaczonych na finansowanie działalności gospodarczej.

Korzyści dla firmy:

  • Możliwość uzyskania kredytu lub pożyczki przy niewystarczających własnych zabezpieczeniach spłaty zobowiązania,
  • Zwiększenie wiarygodności kredytowej,
  • Stosunkowo niskie koszty w porównaniu z innymi dostępnymi zabezpieczeniami.

Warunki ubiegania się o poręczenie.

O poręczenie może ubiegać się firma, która:

Warunki poręczenia:

  • wysokość poręczenia - do 70% wartości kredytu/pożyczki,
  • maksymalna kwota jednostkowego poręczenia - 500 000 zł,
  • maksymalne, łączne zaangażowane w jeden podmiot - 500 000 zł,
  • maksymalny okres poręczenia - 63 miesiące,
  • zabezpieczenie poręczenia – standardowo weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, wystawiony przez Wnioskodawcę. W przypadku poręczeń o wyższym stopniu ryzyka, Fundusz może wymagać ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia.

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek o udzielenie poręczenia wraz z załącznikami,
  • Dokumentacja kredytowa lub pożyczkowa przekazywana do Funduszu przez Instytucję Finansującą na podstawie pisemnej zgody przedsiębiorcy.

Fundusz może wystąpić o udostępnienie dodatkowych dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku.

Prowizja za udzielenie poręczenia standardowego:do 6 miesięcy

od 0,5%

od 6 do 12 miesięcy

od 0,6%

od 12 do 24 miesięcy

od 1,2%

od 24 do 36 miesięcy

od 1,6%

od 36 do 48 miesięcy

od 1,8%

od 48 do 60 miesięcy

od 2,0%

Prowizja za udzielone poręczenie pobierana jest jednorazowo, po podpisaniu umowy poręczenia i jej wysokość zależy od okresu poręczenia oraz od stopnia ryzyka poręczenia.

Potrzebujesz wyjaśnień? Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
“inwestujemy w Twoją przyszłość”